Cài áo lá bồ đề hình Quan Âm mạ vàng

    100,000

    Lá bồ đề cài áo hình Phật bà Quan Âm dùng để cài áo dài, veston, áo tràng vào những dịp đại lễ đặc biệt

    còn 10 hàng