Chuỗi hạt bồ đề tam bảo đeo tay 12li

250,000

Chuỗi bồ đề tam bảo đeo tay ý nghĩa, thời trang, may mắn

còn 9 hàng