Máy niệm phật 20 bài DAD01

180,000

Máy niệm phật 20 bài cắm điện hoặc dùng pin, dễ dùng, có hình Phật bà Quan Âm phát quang, có hiển thị số bài

còn 10 hàng