Tháp xá lợi pha lê 5 màu khắc chú Bảo Khiếp Ấn

    2,200,000

    Tháp được làm bằng pha lê với 5 màu cơ bản tượng trưng cho bản thể vũ trụ (Đất, nước, gió, lửa, không) của mật tông.

    còn 5 hàng