Tượng Quan Âm thiên thủ 2 mặt để xe ô tô

450,000

Tượng Quan Âm trăm tay ngồi tòa sư tử báu để xe ô tô đem lại mọi điều tốt lành.
Các cánh tay của ngài vươn ra nhiều hướng như cầu mong công danh tiền đồ của chủ nhân ngày càng phát triển.