Tượng Quan Âm 2 mặt để xe ô tô

450,000

Tượng Bồ tát Quan Âm 2 mặt thân tướng đoan nghiêm dùng để xe ô tô đem lại bình an, may mắn, tiêu trừ tai nạn, hàng phục tà ma giúp bạn vững tin vào tay lái khi đi trên đường

còn 10 hàng