Chư kinh nhật tụng – bìa cứng

50,000

Chư Kinh Nhật Tụng là tuyển tập các kinh chú thường tụng trong ngày của Phật tử tại gia cũng như xuất gia, Kinh được dịch từ phiên âm Hán Việt thường được tụng tại các chùa theo truyền thừa Bắc tông.

còn 20 hàng