Các ngày vía phật bồ tát trong phật giáo

A Đạo 29/03/2021
cac-ngay-via-phat-bo-tat-trong-phat-giao

Trong Phật giáo có các ngày vía, ngày khánh đản kỷ niệm ngày sinh, ngày mất, ngày thành đạo của chư Phật Bồ tát dựa theo những điển tích ghi lại. 
Ngày vía Phật Bồ tát cũng giống như ngày giỗ trong gia đình, chúng ta nếu có điều kiện nên cúng dường hương hoa, trà quả (lục cúng) và ăn chay, tụng kinh, niệm danh hiệu Phật và các việc phước thiện khác thì công đức được tăng lên gấp bội, tiêu trừ được vô lượng túc nghiệp trong quá khứ.
Nhớ những ngày vía Phật Bồ tát giúp chúng ta ngăn ngừa những việc ác, tăng trưởng các việc thiện, thúc liễm thân tâm một cách hiệu quả hơn. Các ngày vía như sau:

CÁC NGÀY VÍA PHẬT BỒ TÁT TÍNH THEO ÂM LỊCH
- Ngày 1 Tháng 1 – Vía Đức Phật Di Lặc (Celebration of Maitreya Buddha)
- Ngày 8 Tháng 2 – Vía Phật Thích Ca xuất gia (Celebration of Sakyamuni Buddha’s Leaving Home to become a monk)
- Ngày 15 Tháng 2 – Vía Phật Thích Ca nhập diệt (Celebration of Sakyamuni Buddha’s Nirvàna)
- Ngày 19 Tháng 2 – Vía Đức Quán Thế Âm (ngày đảng sanh) (Celebration of Avalokites Bodhisattva’s Birthday)
- Ngày 21 Tháng 2 – Vía Đức Phổ Hiền Bồ Tát (Celebration of Universal Worthy Bodhisattva)
- Ngày 16 Tháng 3 – Vía Đức Chuẩn Đề Bồ Tát (Celebration of Cundi Bodhisattva)
- Ngày 4 Tháng 4 – Vía Đức Văn Thù Bồ Tát (Celebration of Manjusri Bodhisattva)
- Ngày 15 Tháng 4 – Vía Phật Thích Ca giáng sanh (Celebration of Shakyamuni Buddha’s Birthday)
- Ngày 19 Tháng 6 – Vía Đức Quán Thế Âm (thành đạo) (Celebration of Avalokites Bodhisattva’s Enlightenment)
- Ngày 13 Tháng 7 – Vía Đức Đại Thế Chí Bồ Tát (Celebration of Great Strength Bodhisattva)
- Ngày 15 Tháng 7 – Lễ Vu Lan Bồn (Celebration of Ullambana)
- Ngày 30 Tháng 7 – Vía Đức Địa Tạng Bồ Tát (Celebration of Earth Store Bodhisattva)
- Ngày 19 Tháng 9 – Vía Đức Quán Thế Âm (xuất gia) (Celebration of Avalokites Bodhisattva’s Leaving Home)
- Ngày 30 Tháng 9 – Vía Phật Dược Sư (Celebration of Medicine Master Buddha)
- Ngày 17 Tháng 11 – Vía Phật A Di Đà (Celebration of Amitabha Buddha’s Birthday)
- Ngày 8 Tháng 12 – Vía Phật Thích Ca thành đạo (Celebration of Shakyamuni Buddha’s Enlightenment)

ĐỐI VỚI CÁC HÀNH GIẢ TU KIM CANG THỪA: Mỗi tháng có 6 ngày vía:
- Mùng 8 vía Phật Dược Sư, 
- Mùng 10 vía đức Liên Hoa Sinh
- Ngày 15 vía Phật A Di Đà, 
- Ngày 25 vía Phật mẫu Dakini
- Ngày 29 vía Kim Cương Hộ Pháp
- Ngày 30 vía Phật Thích Ca

Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN