Chìa khóa học Phật - Thích Thanh Từ

15.000₫ Còn hàng
Chìa khóa học Phật, cái tên đã toát lên nội dung của cuốn sách. Chìa khóa học Phật là một cuốn sách rất ngắn gọn nhưng xúc tích. Sách nêu nên các vấn để chủ chốt của người học Phật: Thứ nhất: Phật Là Gì? Chúng ta tu theo đạo Phật thì đầu tiên chúng ta phải hiểu Phật là gì? Thứ hai: Thế Nào Là Phậ...

Chìa khóa học Phật, cái tên đã toát lên nội dung của cuốn sách. Chìa khóa học Phật là một cuốn sách rất ngắn gọn nhưng xúc tích. Sách nêu nên các vấn để chủ chốt của người học Phật:

Thứ nhất: Phật Là Gì? Chúng ta tu theo đạo Phật thì đầu tiên chúng ta phải hiểu Phật là gì?

Thứ hai: Thế Nào Là Phật Pháp? Nếu chúng ta hiểu Phật rồi, chúng ta mới tìm xem Phật dạy cái gì, những lời Phật dạy gọi là Phật pháp.

Thứ ba: Học Phật Bằng Cách Nào? Chúng ta nói tôi học Phật, tôi tìm hiểu đạo Phật, nhưng mà học Phật bằng cách nào? Học bằng cách là bảo sao nghe vậy hay là phải có phương pháp?

Thứ tư: Làm Sao Tu Theo Đạo Phật? Học rồi chúng ta phải tu, mà tu bằng cách nào đây?

Bốn vấn đề này mọi người thường thắc mắc khi bước chân vào đạo, đã được Hòa thượng Trúc Lâm giảng giải một cách rành rẽ, cứ y nơi đó mà tu hành thì liền được an lạc ngay tức thời.

Nội dung tùy chỉnh
icon icon icon
popup

Số lượng:

Tổng tiền: