Dây chuyền Titanium mạ vàng khắc thần chú Đại Tùy Cầu

350.000₫ Hết hàng
Dây đeo cổ khắc thần chú Đại Tùy Cầu Chất liệu inox mạ titanium không gỉ Thích hợp đeo hộ thân Trong Phật nói Kinh  Tùy Cầu Tức Đắc Đại Tự Tại Đà La Ni Thần Chú nói Công Đức của Đại Tùy Cầu Thần Chú như sau:  “Đại Tùy Cầu này tức là Đại Tự Tại Đà La Ni Thần Chú, hay ban cho chúng sinh s...

Dây đeo cổ khắc thần chú Đại Tùy Cầu

Chất liệu inox mạ titanium không gỉ
Thích hợp đeo hộ thân

Trong Phật nói Kinh  Tùy Cầu Tức Đắc Đại Tự Tại Đà La Ni Thần Chú nói Công Đức của Đại Tùy Cầu Thần Chú như sau: 
“Đại Tùy Cầu này tức là Đại Tự Tại Đà La Ni Thần Chú, hay ban cho chúng sinh sự an vui tối thắng, chẳng bị tất cả Dạ Xoa, La Sát và các bệnh điên loạn, cùi hủi, Quỷ đói, Quỷ Tắc Kiến Đà, các hàng Quỷ Thần não hại; cũng chẳng bị bệnh nóng lạnh xâm tổn. Nơi nào có thần chú này người cư trú luôn được thù thắng, chẳng bị xâm hại oán thù, cừu địch, chú trớ yểm đối đều chẳng có thể xâm hại, tội nghiệp quá khứ thảy đều tiêu diệt, chất độc chẳng thể làm hại, lửa chẳng thể thiêu, đao gậy không làm thương tích, nước chẳng thể cuốn chìm, chẳng bị sấm chớp, sét đánh, gió ác, mưa bão gây tổn hại. 
Nếu có người Thọ Trì Thần Chú này thì nơi cư trú thường được thù thắng. 
Nếu có thể viết chép rồi đeo trên cổ hoặc cột trên cánh tay thì người đó hay thành tựu tất cả việc lành thanh tịnh tối thắng, thường được Chư Thiên Long Vương ủng hộ. 
Lại được Chư Phật, Bồ Tát thường nghĩ nhớ, các Thiên Long, hộ pháp luôn theo ủng hộ.  
Nếu có người nữ thụ Trì Thần Chú này sẽ có lợi ích lớn, thường sinh con trai, nếu đang mang thai thì mẹ con đều được an ổn, khi sinh sản được an vui, không bị các bệnh tật, mọi tội lỗi thảy tiêu diệt nhất định không nghi ngại, do lực Phước Đức mà tiền của, lúa gạo được tăng trưởng, lời nói ra đều khiến người đều tin nhận, thường được mọi người cung kính” 

Nội dung tùy chỉnh
icon icon icon
popup

Số lượng:

Tổng tiền: