Dây đeo cổ ngũ sắc chú Lăng nghiêm mika

50.000₫ Còn hàng
Ý nghĩa thần chú Lăng Nghiêm: - Thần chú Lăng Nghiêm được Đức Phật nói ra trong pháp hội Kinh Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm (Śūraṃgama-samādhi-sūtra) vì cứu Tôn giả A Nan Đà khỏi kiếp nạn mê hoặc, huyền thuật bởi dâm nữ Ma- Đăng-Già. Thần chú Thủ Lăng Nghiêm đứng đầu trong các loại thần chú...

Ý nghĩa thần chú Lăng Nghiêm:
- Thần chú Lăng Nghiêm được Đức Phật nói ra trong pháp hội Kinh Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm (Śūraṃgama-samādhi-sūtra) vì cứu Tôn giả A Nan Đà khỏi kiếp nạn mê hoặc, huyền thuật bởi dâm nữ Ma- Đăng-Già. Thần chú Thủ Lăng Nghiêm đứng đầu trong các loại thần chú (Đà-ra-ni) bởi khả năng nhiếp phục các loại ngoại ma và nội ma. Phật pháp còn thì chú Thủ Lăng Nghiêm còn và ngược lại. Trong các thiền môn(chùa), sáng sớm các quý thầy Tăng Ni thường tụng chú Thủ Lăng Nghiêm và thập chú vào lúc sáng sớm (công phu khuya) để rèn tâm và chư hộ pháp ủng hộ đạo tràng. 

Vì sao phải đeo thần chú Thủ Lăng Nghiêm?

- Người nào thường xuyên trì chú này, nơi nào có chú này được in treo, khắc vẽ, hoặc mang theo trên người thì tà ma, ngoại đạo thảy đều lánh xa. Bởi nhân duyên đó nên thần chú Thủ Lăng Nghiêm được gọi là chú hộ thân. Những người có tinh thấn yếu (yếu bóng vía) hay bị ma, quỷ, người âm theo hoặc bị bóng đè, đi vào những nơi âm u, rừng núi, loạn lạc, nhà có người mất bị trùng tang v.v.... nên đeo thần chú này sẽ được bình an.

Khi đeo thần chú Thủ Lăng Nghiêm có cần kiêng cữ gì không?

Khi đeo thần chú Thủ Lăng Nghiêm bên người thì nên phát tâm hướng thiện, làm các việc thiện thì mọi sở nguyện sớm thành tựu. Nếu có kiêng cữ là tránh tháo bỏ ra để ở những nơi dơ bẩn, làm các việc xấu ác, phạm giới như sát sinh, trộm cướp, dâm dục v.v... Khi Thần chú bị hỏng có thể đốt bỏ hoặc chôn xuống đất sạch

Thông số sản phẩm:
Thần chú Thủ Lăng Nghiêm được in bằng chữ Phạn Siddham, đựng trong hộp mika kích thước 1,5 x 2cm. xâu bằng dây ngũ sắc gia trì, có thể kéo rộng và thu hẹp tùy theo cổ to hay bé.

Nội dung tùy chỉnh
icon icon icon
popup

Số lượng:

Tổng tiền: