Điều kiện mua hàng

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp:

Khách hàng có trách nhiệm thanh toán bằng tiền mặt cho nhân viên giao hàng(Shipper) sau khi nhận hàng.

Số tiền phải thanh toán = Tiền hàng + Phí giao hàng nội thành đã được thỏa thuận

2. Thanh toán gián tiếp: Áp dụng cho những khách hàng ở xa

a. Trả tiền trước bằng cách chuyển tiền qua ngân hàng: Sau khi đặt hàng, Quý khách sẽ được nhân viên bán hàng gọi điện hoặc gửi email xác nhận việc mua hàng và tính tiền. Quý khách vui lòng đến các điểm giao dịch của ngân hàng để chuyển tiền cho vào tài khoản dưới đây:

Ưu điểm: Shop nhận được tiền ngay và gửi hàng ngay, cước phí chuyển phát qua bưu điện rẻ.

Gọi điện thoại 091.7879.248 cho chúng tôi để biết thông tin tài khoản ngân hàng

b. Trả tiền sau khi nhận được hàng: Sau khi đặt hàng, Quý khách sẽ được nhân viên bán hàng gọi điện hoặc gửi email xác nhận việc mua hàng và tính tiền. Shop Diệu Âm sẽ gửi hàng nhờ nhân viên bưu điện thu hộ.

Số tiền phải trả(COD) = Tiền hàng + Phí giao hàng(theo biểu phí bên dưới)

Shop chỉ thu tiền hàng, Bưu chính sẽ thu phí giao hàng và phí thu hộ theo bảng giá của họ.

Nhược điểm: bưu điện sẽ tính 2 lần phí bao gồm phí giao hàng, phí thu hộ và trả tiền cho người gửi

Bảng cước COD(đã bao gồm phí thu hộ):

Trọng lượng Nội tỉnh Đến 100km Đến 300km Trên 300km HN-ĐN HN-HCM
T.Pho Huyện T.Phố Huyện T.Phố Huyện
Đến 50gr 27.000 27.000 34.000 28.000 35.000 30.000 37.000 28.000 28.000
50-100gr 27.000 32.000 40.000 33.000 41.000 35.000 43.000 33.000 34.000
100-250gr 30.000 38.000 47.000 40.000 49.000 46.000 57.000 44.000 45.000
250-500gr 33.000 47.000 58.000 49.000 60.000 55.000 67.000 52.000 53.000
500-1000gr 37.000 58.000 72.000 60.000 73.000 72.000 87.000 69.000 70.000
1000-1500gr 41.000 67.000 82.000 70.000 84.000 88.000 106.000 84.000 85.000
1500-2000gr 43.000 78.000 94.000 82.000 99.000 103.000 124.000 98.000 100.000

Đối với những mặt hàng có giá trị lớn, dễ vỡ, shop từ chối hình thức này quá nhiều rủi ro từ phía người nhận