Vật dụng pháp khí

Vật dụng pháp khí tu tập trong phật giáo gồm các loại nhạc(khí) cụ, đồ thờ cúng, quần áo pháp phục, tranh ảnh thờ, tượng phật v.v...