Kinh sách

Kinh sách Phật giáo có rất nhiều loại (phải nói là kho tàng) nhưng tựu chung lại có 2 loại chính: Kinh sách dùng để đọc tụng và kinh sách giảng giải(dùng để nghiên cứu). Ngoài ra còn có các loại sách tham khảo được viết bởi các học giả khác nhau. Trong kho tàng kinh sách Phật giáo (Pháp bảo) lại chia ra thành các hệ phái: Kinh sách nguyên thủy(tiểu thừa), kinh sách đại thừa (Phật giáo phát triển), các bộ luận giải, các bộ luật tạng quy định về giới luật v.v...