Chuỗi đeo tay

Chuỗi (vòng) đeo tay được xâu tròn hoặc có đầu hồ lô, tiện dụng khi đeo tay thường xuyên dùng làm vòng trang sức, khi nhàn rỗi có thể bỏ ra lần niệm Phật, giúp định tâm, loại bỏ buồn rầu, stress và kích thích huyệt đạo 10 đầu ngón tay (thập chỉ) tốt cho sức khỏe