Máy niệm Phật hình bát giác 20 bài

  • Model: MNP8G20
  • 5 Còn hàng

250.000đ

Thêm vào giỏ:

Máy niệm Phật phát hào quang 20 bài:
1. Nam mô A Di Đà Phật
2. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát
3. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mầu Ni Phật
4. Nam mô A Di Đà Phật
5. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
6. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát
7. Nam mô Đại hạnh Phổ hiền Bồ tát
8. Nam mô Đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát
9. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ tát
10. Nam mô Tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
11. A Di Đà Phật 12. Dược Sư Tâm Chú
13. Thần Chú Chuẩn Đề
14. Om ma ni Pad me hum
15. A Di Đà Phật (nhạc)
16. Nam mô Tiêu tai diên thọ Dược sư Phật (TQ)
17. Nam mô A Di Đà Phật(nhạc)
18. Nam mô Bồ tát Quán Thế Âm (nhạc)
19. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật (nhạc)
20. Thần Chú Đại Bi

Máy niệm Phật để nhiếp tâm, khuyến tấn niệm Phật. Được sử dụng cho hành giả tu trì pháp môn Niệm Phật, có thể để máy niệm phật bất cứ lúc nào trong không gian thờ cúng. Máy niệm Phật cũng được dùng để khuyến tấn người bệnh, người sắp từ trần, vong linh người quá cố trong vòng 49 ngày, oan hồn niệm Phật. Đặc biệt những người sắp lâm chung, thần thức hoang mang, nương vào câu niệm Phật và nguyện lực của Đức Phật A Di Đà có thể cứu thoát khỏi u mê, siêu sinh về Cực Lạc. Máy cắm điện nguồn trực tiếp 220V/50hz. Có hình Bồ tát Quan Âm ngồi rừng trúc phát quang Máy có thể được đặt gần người bệnh, trên nóc quan tài và trên bàn thờ Phật, bàn thờ hương linh trong vòng 49 ngày.


Sản phẩm này được đăng vào Monday 03 June, 2019.

Your IP Address is: 34.204.191.0
Bản quyền © 2020 Shop Phật Giáo Diệu Âm - Dieu Am Buddhism Store. Coding DGCO