Máy niệm Phật 20 bài có hiển thị số bài

  • Model: MNP20BD
  • 10 Còn hàng

180.000đ

Thêm vào giỏ:

Máy niệm 20 bài danh hiệu gồm:
1. Nam mô A Di Đà Phật,
2. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát
3. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật
4. Nam mô A Di Đà Phật
5. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
6. Nam mô Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát
7. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ tát
8. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát
9. Nam mô Đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ tát
10. Nam mô Tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật
11. A Mi Đà Phật
12. Dược Sư Tâm Chú
13. Ngũ Bộ Chú
14. Om Mani Padme Hum
15. A Mi Đà Phật -Tịnh tông
16. Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật
17. Nam mô A Di Đà Phật nhạc - Hoằng pháp
18. Nam mô Bồ tát Quán Thế Âm - Hoằng Pháp
19. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật - Nhạc
20. Chú Đại Bi- T. Trí Thoát

Máy niệm Phật để nhiếp tâm, khuyến tấn niệm Phật. Được sử dụng cho hành giả tu trì pháp môn Niệm Phật, có thể để máy niệm phật bất cứ lúc nào trong không gian thờ cúng. Máy niệm Phật cũng được dùng để khuyến tấn người bệnh, người sắp từ trần, vong linh người quá cố trong vòng 49 ngày, oan hồn niệm Phật. Đặc biệt những người sắp lâm chung, thần thức hoang mang, nương vào câu niệm Phật và nguyện lực của Đức Phật A Di Đà có thể cứu thoát khỏi u mê, siêu sinh về Cực Lạc. Máy sử dụng pin (AA x 3 viên) hoặc nguồn cắm trực tiếp Máy có thể được đặt gần người bệnh, trên nóc quan tài và trên bàn thờ hương linh trong vòng 49 ngày. Kích thước máy: 10 x 16 x 6.5cm Trọng lượng: 500gr


Sản phẩm này được đăng vào Monday 03 June, 2019.

Your IP Address is: 34.204.191.0
Bản quyền © 2020 Shop Phật Giáo Diệu Âm - Dieu Am Buddhism Store. Coding DGCO