Máy niệm Phật 8 bài

  • Model: MNP8BD
  • 10 Còn hàng

100.000đ

Thêm vào giỏ:

Máy niệm 8 bài: 1. Nam mô A Di Đà Phật, 2. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ tát 3. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật 4. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ tát 5. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát 6. Nam mô Tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật 7. Án Ma Ni Bát Minh Hồng 8. Chú Đại Bi Máy niệm Phật để nhiếp tâm, khuyến tấn niệm Phật. Được sử dụng cho hành giả tu trì pháp môn Niệm Phật, có thể để máy niệm phật bất cứ lúc nào trong không gian thờ cúng. Máy niệm Phật cũng được dùng để khuyến tấn người bệnh, người sắp từ trần, vong linh người quá cố trong vòng 49 ngày, oan hồn niệm Phật. Đặc biệt những người sắp lâm chung, thần thức hoang mang, nương vào câu niệm Phật và nguyện lực của Đức Phật A Di Đà có thể cứu thoát khỏi u mê, siêu sinh về Cực Lạc. Máy sử dụng pin (AA x 3 viên) hoặc nguồn Adapter AC 4.5V. Máy có thể được đặt gần người bệnh, trên nóc quan tài và trên bàn thờ hương linh trong vòng 49 ngày.


Sản phẩm này được đăng vào Monday 03 June, 2019.

Your IP Address is: 34.204.191.0
Bản quyền © 2020 Shop Phật Giáo Diệu Âm - Dieu Am Buddhism Store. Coding DGCO