Nhận đặt in ảnh khổ lớn

Kinh chú thường tụng

  • Model: KCTT03
  • 10 Còn hàng

 Đặt câu hỏi 

Thêm vào giỏ:

Kinh Chú Thường Tụng là cuốn kinh được dịch nghĩa tiếng Việt dễ hiểu nhất dành cho Phật tử đọc tụng ở chùa hoặc tại gia. Đọc Kinh chú thường tụng để thẩm nhuần nghĩa lý sâu xa mà Đức Phật truyền dạy, từ đó áp dụng vào đời sống thường nhật tu trì giúp đem lại cuộc sống an lạc, hạnh phúc.

Nội dung gồm:
- Kinh A Di Đa
- Kinh Phổ Môn
- Kinh Dược Sư
- Kinh Tám Điều
- Kinh Bát Nhã
- Kinh Địa Tạng
- Kinh Vu Lan
- Các khoa cúng như cúng Phật, cúng gia tiên, Cúng Thí Thực, Phóng Sinh v.v...

Kinh được in trên giấy trắng chống lóa. 
Bìa mềm kinh tế, bìa cứng bền bỉ sử dụng lâu dài
Kinh do Nhà xuất bản Tôn giáo, NXB Hồng Đức ấn hành
Bản quyền thuộc Phân viện nghiên cứu Phật học Việt Nam


Sản phẩm này được đăng vào Thursday 13 August, 2020.

Nhận đặt in ảnh khổ lớn
IP của bạn: 34.200.236.68
Bản quyền © 2020 Shop Phật Giáo Diệu Âm - Dieu Am Buddhism Store. Phát triển bới DGCO