Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật

30.000₫ Còn hàng
Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra nhằm giúp chúng sinh, những người nghiệp nặng sâu dày sám hối nghiệp quá khứ, ngăn ngừa nghiệp ác hiện tại, đảnh lễ trì danh hiệu chư Phật trong ba đời mười phương có công năng tiêu trừ ...

Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra nhằm giúp chúng sinh, những người nghiệp nặng sâu dày sám hối nghiệp quá khứ, ngăn ngừa nghiệp ác hiện tại, đảnh lễ trì danh hiệu chư Phật trong ba đời mười phương có công năng tiêu trừ ấc nghiệp cũ. Khi nghiệp ác cũ đã sạch, nghiệp ác mới không phát sinh, ngay nơi đó liền trang nghiêm thành Phật. 

Nếu hành giả thường xuyên sám hối, trì danh, lễ lạy Phật trong kinh này thì có công đức rất lớn. Kinh này có thể tụng đọc cho những người bệnh nặng, hấp hối giúp tiêu trừ ác nghiệp có một tát sinh an lành.

Kinh có 2 bản dịch: 1 - do HT. Thích Trung Quán dịch, 2- Do HT Thích Thiền Tâm dịch

Nội dung tùy chỉnh
icon icon icon
popup

Số lượng:

Tổng tiền: