Kinh luân năng lượng mặt trời để xe ô tô

1.000.000₫ Còn hàng
- Kinh luân chạy bằng năng lượng mặt trời - Thích hợp để xe ô tô, để cửa sổ, trên bàn làm việc(dùng pin) - Kinh luân thường xuyên quay tạo ra năng lượng tịnh hóa môi trường xung quanh, đem lại an lạc, may mắn và trí tuệ.  BẤT KỲ AI NHÌN THẤY KINH LUÂN SẼ KHÔNG BỊ ĐỌA XUỐNG CÁC CÕI THẤP Bất k...

- Kinh luân chạy bằng năng lượng mặt trời
- Thích hợp để xe ô tô, để cửa sổ, trên bàn làm việc(dùng pin)
- Kinh luân thường xuyên quay tạo ra năng lượng tịnh hóa môi trường xung quanh, đem lại an lạc, may mắn và trí tuệ. 

BẤT KỲ AI NHÌN THẤY KINH LUÂN SẼ KHÔNG BỊ ĐỌA XUỐNG CÁC CÕI THẤP
Bất kỳ ai nhìn thấy được kinh luân thì sẽ không bị đọa xuống các cõi thấp.
Bất kỳ số lượng các câu minh chú nào được chứa đựng trong kinh luân thì qua mỗi một vòng quay, năng lượng cũng sẽ phóng toả ra ngoài và cúng dường lên chư Phật, sẽ ban rải một cơn mưa rào thấm đẫm yêu thương xuống tất cả chúng sinh trong sáu cõi.
~ Đức Garchen Rinpoche

Nội dung tùy chỉnh
icon icon icon
popup

Số lượng:

Tổng tiền: