Kinh Mục Liên Sám Pháp - Phúc Tuệ Thích Quảng Độ

25.000₫ Còn hàng
Kinh Mục Liên Sám Pháp là bộ sám pháp(pháp sám hối) dành cho hàng tứ chúng(Tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di) thường tụng niệm vào tháng 7 hàng năm nhằm tiết Vu Lan.  Phật dạy: "Tâm Hiếu là tâm Phật, đạo Hiếu là đạo Phật". Cứ mỗi dịp tiết Vu Lan về người con Phật lại nhớ đến những đấn...

Kinh Mục Liên Sám Pháp là bộ sám pháp(pháp sám hối) dành cho hàng tứ chúng(Tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di) thường tụng niệm vào tháng 7 hàng năm nhằm tiết Vu Lan. 

Phật dạy: "Tâm Hiếu là tâm Phật, đạo Hiếu là đạo Phật". Cứ mỗi dịp tiết Vu Lan về người con Phật lại nhớ đến những đấng sinh thành và xâu xa hơn là cửu huyền thất tổ. Pháp sám này được Hòa thượng Thích Quảng Độ biên dịch rất công phu, trước sám hối tội lỗi sau sám hối tội bất hiếu với cha mẹ trong nhiều đời khiến tội diệt phước sinh, viên thành phước tuệ.

 

Nội dung tùy chỉnh
icon icon icon
popup

Số lượng:

Tổng tiền: