Máy niệm Phật 20 bài

200.000₫ Còn hàng
Máy niệm Phật 20 bài là máy niệm 20 bài danh hiệu Phật, thích hợp để bàn thờ Phật, bàn thờ hương linh, bàn thờ gia tiên, dùng trong tang lễ. Máy dùng cắm điện trực tiếp (nên dùng) và sử dụng pin AA 1.5V x 3 viên(khi mang đi lại). Khuyến cáo nên kiểm tra pin thường xuyên tránh để pin chảy nước làm...

Máy niệm Phật 20 bài là máy niệm 20 bài danh hiệu Phật, thích hợp để bàn thờ Phật, bàn thờ hương linh, bàn thờ gia tiên, dùng trong tang lễ. Máy dùng cắm điện trực tiếp (nên dùng) và sử dụng pin AA 1.5V x 3 viên(khi mang đi lại). Khuyến cáo nên kiểm tra pin thường xuyên tránh để pin chảy nước làm hỏng máy

Danh sách các bài:
1- Nam mô A Di Đà Phật
2- Nam mô Quán Thế Am Bồ tát
3- Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật
4- Nam mô A Di Đà Phật
5- Nam mô Dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật
6- Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát
7- Nam mô Đại hạnh Phổ Hiền Bồ tát
8- Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát
9- Nam mô Đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ tát
10- Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật
11- A Mi To Fo (tiếng TQ)
12- Dược Sư Tâm chú
13- Chuẩn đề thần chú
14- Om Mani Padme Hum
15- A Di Đà Phât(TQ)
16- Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật(TQ)
17- Nam mô A Di Đà Phật (nhạc)
18- Nam mô Bồ tát Quán Thế Âm(nhạc)
19- Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật (nhạc)
20- Chú Đại Bi

Nội dung tùy chỉnh
icon icon icon
popup

Số lượng:

Tổng tiền: