Nghi thức sám hối sáu căn và hồng danh - Ts. Thích Nhật Từ

12.000₫ Còn hàng
Nghi thức sám hối sáu căn và hồng danh là sự kết hợp giữa nghi thức sám hối sáu căn của đức Phật hoàng Trần Nhân Tông nhằm sám hối những tội lỗi do mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý và Hồng danh sám hối là lễ lạy xưng tán danh hiệu 108 vị Phật.  Trong cuộc sống không ai trong chúng ta không phạm...

Nghi thức sám hối sáu căn và hồng danh là sự kết hợp giữa nghi thức sám hối sáu căn của đức Phật hoàng Trần Nhân Tông nhằm sám hối những tội lỗi do mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý và Hồng danh sám hối là lễ lạy xưng tán danh hiệu 108 vị Phật. 

Trong cuộc sống không ai trong chúng ta không phạm những lỗi lầm, Kinh Địa Tạng có dạy: "Chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề, sinh tâm động niệm không gì là chẳng phải tội", việc thực hành sám hối hàng ngày, hoặc định kỳ vào ngày 14 và 29 hàng tháng giúp ta kiểm điểm lại bản thân, "không sám lỗi trước khó tránh lỗi sau", kiểm điểm lại lỗi lầm do sáu căn thường mắc phải rồi đem hết thành ý lễ lạy xưng tán danh hiệu Phật giúp tiêu trừ nghiệp cũ, phát sinh thiện căn công đức mới.

Nội dung tùy chỉnh
icon icon icon
popup

Số lượng:

Tổng tiền: