Nghi thức Thập chú - Thích Nhật Từ

10.000₫ Còn hàng
Nghi thức Thập chú (mười chú) là một nghi thức ngắn dễ hành trì với hàng xuất gia và tại gia. Một cuốn nghi thức hoàn chỉnh gồm Đại Bi và thập chú được TT. Thích Nhật Từ biên soạn dễ đọc tụng. Mười chú này được xuất phát từ lòng từ bi của Chư Phật Bồ Tát mong muốn đem lại an lạc, tiêu trừ tậ...

Nghi thức Thập chú (mười chú) là một nghi thức ngắn dễ hành trì với hàng xuất gia và tại gia. Một cuốn nghi thức hoàn chỉnh gồm Đại Bi và thập chú được TT. Thích Nhật Từ biên soạn dễ đọc tụng. Mười chú này được xuất phát từ lòng từ bi của Chư Phật Bồ Tát mong muốn đem lại an lạc, tiêu trừ tật bệnh, nghiệp chướng cho chúng sinh giúp sống an lạc, thác vãng sinh về cõi Tịnh Độ. Nếu mọi người thường xuyên trì tụng Đại Bi và Thập chú này thì bản thân ba nghiệp luôn được thanh tịnh kết hợp với hành thiện tích đức thì không tai nạn nào có thể xâm hại, mọi việc được hanh thông như ý.

Thập chú bao gồm:
1. Như Ý Bảo Luân Vương Chú,
2. Tiêu Tai Cát Tường Chú,
3. Công Đức Bảo Sơn Chú,
4. Chuẩn Đề Chú,
5. Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Chú,
6. Dược Sư Quán Đỉnh Chú,
7. Quan Âm Linh Cảm Chú,
8. Thất Phật Diệt Tội Chú,
9. Vãng Sinh Tịnh Độ Chú,
10. Thiện Thiên Nữ Chú.

Nội dung tùy chỉnh
icon icon icon
popup

Số lượng:

Tổng tiền: