Tháp xá lợi pha lê khắc thần chú Bảo Khiếp Ấn led đổi màu

Liên hệ Còn hàng
Tháp đựng xá lợi pha lê đúc kiểu dáng Tây Tạng, trên thân khắc thần chú Nhất thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni. Trong kinh Nhất Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni, Phật nói: Lại nữa, tất cả Như Lai sẽ dùng thần lực mà hộ vệ ở tại nơi tháp và hình tượng...

Tháp đựng xá lợi pha lê đúc kiểu dáng Tây Tạng, trên thân khắc thần chú Nhất thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni.

Trong kinh Nhất Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni, Phật nói:

Lại nữa, tất cả Như Lai sẽ dùng thần lực mà hộ vệ ở tại nơi tháp và hình tượng được an trí Kinh này.
 
- Nơi ấy sẽ không bị gió bão hay sấm sét tàn hại.
- Nơi ấy sẽ không bị quấy nhiễu bởi rắn độc, bò cạp, hay những côn trùng độc hại khác.
- Nơi ấy sẽ không bị sư tử, voi điên, cọp, sói, dã can, ong, hay rết rít gây hại.
- Nơi ấy cũng chẳng bị khủng bố bởi dạ-xoa, la-sát, bộ-đa, tỳ-xá-già, yêu tinh yêu quái, hay bệnh động kinh.
- Nơi ấy cũng chẳng bị truyền nhiễm bởi mọi chứng bệnh nóng lạnh, các bệnh lở loét, ghẻ hủi, hay ung nhọt.
 
Nếu ai chỉ thoáng thấy tháp này thì sẽ có thể diệt trừ tất cả tai nạn. Sáu loại thú vật, ngựa, và người, bao gồm đồng nam đồng nữ, cũng sẽ chẳng bị ôn dịch lây nhiễm.
 
- Họ sẽ không bị chết oan hay chết yểu đột ngột.
- Họ sẽ không bị dao gậy hay nước lửa gây hại.
- Họ sẽ không bị đạo tặc hay oán thù xâm hại.
- Họ cũng không phải lo âu về đói kém hay nghèo khốn.
- Bùa chú trù ếm sẽ chẳng thể tổn hại đến họ.
 
- Tứ Đại Thiên Vương cùng hàng quyến thuộc sẽ ngày đêm hộ vệ họ.
- 28 bộ của đại tướng dạ-xoa, nhật nguyệt ngũ tinh, và tràng vân tuệ tịnh sẽ ngày đêm hộ vệ họ.
- Tất cả long vương sẽ làm mưa đúng thời và gia tăng tinh khí cho họ.
- Tất cả chư thiên, bao gồm chư thiên ở trời Đao-lợi, mỗi ngày ba thời sẽ bay xuống để cúng dường họ.
- Tất cả chư tiên sẽ tụ tập ba thời mỗi ngày để nhiễu quanh tháp, ca vịnh, chiêm lễ, cảm tạ, và chiêm ngưỡng.
- Thiên chủ Đế-thích cùng với các thiên nữ sẽ bay xuống cúng dường ở ba thời mỗi ngày.
 
Nơi đó liền được tất cả Như Lai hộ niệm và gia trì. Do trong tháp có Kinh này nên mới có những việc như vậy.
 
Nếu ai dùng đất, đá, gỗ, vàng, bạc, đồng, hoặc chì để xây tháp, rồi biên chép thần chú này và an trí vào bên trong, khi mới vừa an trí xong, tháp đó sẽ trở thành tháp bảy báu. Bực thềm ở trên và dưới, lộ bàn, tản cái, chuông, và luân đường sẽ làm toàn bằng thất bảo. Bốn mặt của tháp lại có hình tượng Như Lai. Do vì có Pháp yếu nên tất cả Như Lai sẽ kiên trụ hộ trì ngày đêm mà chẳng rời khỏi. Do uy lực của thần chú, tháp bảy báu có diệu bảo tạng của toàn thân xá lợi, sẽ vọt cao đến giữa cung trời Sắc Cứu Cánh; tháp đứng sừng sững. Hết thảy chư thiên ngày đêm sẽ chiêm ngưỡng, thủ hộ, và cúng dường."

Do đó thờ tháp không có xá lợi cũng còn có lợi ích huống hồ bên trong có xá lợi thì càng lợi lạc hơn.

Xin vui lòng xem thêm nội dung:
- Kinh Nhất Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni

Video

Cấu trúc của tháp gồm 5 khối tượng trưng cho 5 đại: Đất, nước, gió, lửa, không trong Phật giáo.

Tháp được đặt trên đế led đổi màu
Kích thước 22x10x10cm
Xuất xứ: Đài Loan

Nội dung tùy chỉnh
icon icon icon
popup

Số lượng:

Tổng tiền: